Xây dựng Bản Giốc Thác như thu hút lớn của Cao Bằng

Nghiêm trangXây dựng Bản Giốc Thác như thu hút lớn của Cao BằngTướng e Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 2284 / QĐ-TTg phê duyệt đề án phổ biến để xây dựng các khu du lịch thác Bản Giốc và kế hoạch chi tiết về các trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu là về 1,700 ha, trong khi quy mô để thiết lập các chương trình phổ biến cho các tòa nhà là khoảng 1,000 ha.

Đề án phổ biến là phát triển các khu du lịch thác Bản Giốc như một điểm đến du lịch lớn của đất nước và tỉnh Cao Bằng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực, kết hợp với bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia.

Ngoài ra, các khu du lịch thác Bản Giốc sẽ bao gồm các khu chức năng và cơ sở hạ tầng toàn diện để khai thác lợi thế hiện có trong vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên để phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch theo hướng bền vững, kết hợp với bảo vệ môi trường. Đề án cũng nhấn mạnh về việc sắp xếp dân cư, cơ sở hạ tầng, và các dự án cho cả hai đảm bảo phát triển và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Đề án chi tiết là để tạo thành một trung tâm dịch vụ du lịch hiện đại để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển đa dạng cho khu du lịch thác Bản Giốc. Theo đó, các chương trình phổ biến vào việc xây dựng các khu du lịch thác Bản Giốc sẽ thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các khu du lịch thác Bản Giốc được dự báo sẽ thu hút khoảng 350,000 lượt mỗi năm bởi 2015 và 1 triệu lượt khách mỗi năm bởi 2020.

Quyết định này cũng quy định rằng đối với kế hoạch chung xây dựng các khu du lịch thác Bản Giốc, nó là cần thiết để đánh giá vai trò và vị trí của các khu du lịch trong các trường hợp phát triển du lịch của tỉnh, khu vực và cả nước. Đặc biệt, xem xét vai trò của một khu du lịch lớn và một điểm đến quan trọng thuộc tuyến du lịch liên tỉnh và liên vùng Cao Bằng - Bắc Kạn - đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn - Cao Bằng - Hà Giang.
(Nguồn: ĐCSVN)