Hòn Vien Da ở trung tâm thành phố Huế

Khi xây dựng các cung điện Phú Xuân Hoàng gia ở đầu thế kỷ 19, Vua Gia Long thời nhà Nguyễn đã chọn Đà Vien như một con cọp trắng (hướng Tây) và Hòn Hen là một Azure Rồng (Đông). Hai sinh vật mạnh mẽ được tin để bảo vệ ngai vàng của hoàng đế trong cựu Kinh Thành Huế.

Đà Viễn đã chính thức được đặt tên do vua Tự Đức.

Sau khi vua Tự Đức -owner vườn Đà Vien - qua đời năm 1883, triều Nguyễn đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Đà Viễn nhanh chóng trở thành hoang vắng và bị phá hủy bởi một cơn bão trong 1904.

Trong 1908, tuyến đường sắt Huế -Quang Trị được xây dựng với hai cầu - Bạch Hổ và Đà Vien qua cù lao.

Trong 1957, một nhà máy tháp nước và cung cấp nước đã hình thành, đưa ra các vườn thượng uyển một facelift.

Hòn Vien Da ở trung tâm thành phố Huế
Viễn Hòn Đà nhìn từ bờ Bắc của sông Hương
Cầu Bạch Hổ nối bờ Bắc của sông Hương đến Hòn Đá Viên
Cầu Đà Vien nối bờ Nam của sông Hương đến Hòn Đá Viên

 

Một tháp nước ở trung tâm của Hòn Đá Viên
Ngọn tháp đã đứng sự thử thách của thời gian trong hơn nửa thế kỷ
Đây là đường bê tông chỉ trên đảo
Xung quanh 15 gia đình sống trên đảo
Đây là một nơi thờ phượng chung của người dân địa phương
Một phần tư sống của công nhân nhà máy nước của
Một tấm bia đá dựng lên vào tháng 1868.
Viễn Hòn Đà nhìn từ bờ Nam sông Hương