nổi bật bằng lễ hội thương mại Khmer

các southeTrade fair highlights Khmer festivalrn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức một cuộc triển lãm và hội chợ thương mại vào ngày 24 để thúc đẩy du lịch và đánh dấu 2012 lễ hội Om Bok Ok của dân tộc Khmer.

Hội chợ trưng bày đa dạng các sản phẩm từ 150 các doanh nghiệp kéo dài nông nghiệp, ngành công nghiệp, thiết bị điện tử gia dụng, hàng may mặc và dệt may, nghệ thuật ẩm thực, và thủ công mỹ nghệ.

Sự kiện này được thiết kế để giới thiệu chất lượng cao của hàng hoá Việt Nam với hy vọng rằng người tiêu dùng có thói quen sẽ tìm cách để thưởng thức chất lượng mà.

Chạy chợ kết hợp với lễ hội Ok Om Bok hàng năm, bắt đầu một loạt các hoạt động mà nhận ra việc cử Khmer trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc thúc đẩy hoạt động thương mại và du lịch, sự kiện này cũng cung cấp Khmer đồng bào dân tộc và du khách có cơ hội thưởng thức những đặc sản của tỉnh và lân cận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hội chợ cung cấp một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp địa phương để mở rộng thị trường của họ tiếp xúc, tìm kiếm đối tác đầu tư, tăng cường khả năng cạnh tranh, và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Hội chợ sẽ kéo dài đến đến tháng 28.

Nguồn: VOV / Ảnh:vinhlongtourism