Các thành phố du lịch Mê Kông lần thứ 2 thấp hơn thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh năm 2013

Trong fraCác thành phố du lịch Mê Kông lần thứ 2 thấp hơn thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh năm 2013mework của ITE HCMC 2013, trên 11 Tháng Chín, Cities Du lịch Cửu Long lần thứ 2 thấp hơn thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh năm 2013 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện này có sự tham dự của lãnh đạo thành phố bao gồm Phnom Penh (Campuchia), Viêng Chăn (Lào), Yangon (Myanmar), Bangkok (Thái Lan) và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Các hội nghị thượng đỉnh tập trung vào các vấn đề chủ chốt như: hợp tác du lịch xem xét trên Tuyên bố chung của 1st thấp hơn thành phố du lịch Cửu Long Thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh năm 2012; đồng ý giải pháp phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác xúc tiến du lịch trong thành phố trong khu vực.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo của thành phố đã thảo luận nhằm tăng cường hợp tác du lịch tập trung vào 4 lĩnh vực: kết nối các sản phẩm du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; liên kết hoạt động xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa; tăng cường hợp tác trong bước khu vực bước.

Ngoài ra, Bangkok và thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết tài trợ cho sáu học bổng mỗi năm cho sinh viên du lịch từ thủ đô Phnom Penh, Viêng Chăn, và Yangon nghiên cứu ở đây.

Các thành phố du lịch Mê Kông lần thứ 2 thấp hơn thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh năm 2013 là một cơ hội để quảng bá du lịch cũng như duy trì mối quan hệ hợp tác giữa các thành phố trong khu vực.

Bế mạc hội nghị thượng đỉnh, một Tuyên bố chung của các thành phố du lịch hạ lưu sông Mekong đã được phát hành nhằm phát triển khu vực hạ lưu sông Mekong thành một điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Nó đã đồng ý rằng lần thứ 3 thấp hơn thành phố du lịch Cửu Long Thị trưởng Hội nghị thượng đỉnh-2014 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

(Du lịch Việt Nam)