2013 lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mở

Hải 2013 lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mởUBND tỉnh Dương vào ngày 21stmở 2013 Côn Sơn-Kiếp Bạc Liên hoan và kỷ 713thkỷ niệm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Vào ngày đầu tiên của lễ hội này, một cuộc diễu hành từ Đền Nam Tao và Bắc Đẩu, một ca hát dân gian và một lễ hội cho quân đội trên Lục Đầu sông diễn ra.

Sớm hơn, vào tháng Chín 20th, các 571stLễ kỷ niệm cho anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi được tổ chức tại đền thờ Nguyễn Trãi.

Các hoạt động khác, sẽ được tổ chức trong lễ hội kéo dài bốn ngày của Côn Sơn-Kiếp Bạc, bao gồm đua thuyền, một nghi thức cầu nguyện cho hòa bình, một lễ hội Hoa Đăng và những chiếc đèn lồng màu, văn hóa dân gian ca hát và dân gian trò chơi.