Người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam

Nhiều như 75,000 người nước ngoài từ khắp nơi 60 dân tộc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, theo…

Người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam

Nhiều như 75,000 người nước ngoài từ khắp nơi 60 dân tộc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, theo…

Teen girl làm việc như bán hàng rong để gây quỹ

18 year-old Phuc Anh, một học sinh lớp 12 tại Trường Quốc tế Anh Thành phố Hồ Chí Minh, có…