trẻ em dân tộc thiểu số Mông tạo sân chơi

trẻ em dân tộc thiểu số Mông tại xã Tùng Qua Lin, Phong Tho district, tỉnh phía bắc Lai Châu đã tạo ra sân chơi riêng của họ dưới chân núi hoặc ở bên đường.

Một số trông giống như ruộng bậc thang nhỏ, nơi tạm trú hoặc hang động được trang trí với Sim hoa và lá ngô.

trẻ em dân tộc thiểu số Mông tạo sân chơi

 

(VOV)