mùa thu hoạch trên các lĩnh vực cao nguyên duy nhất ở khu vực phía tây nam

Những người này ngày Khmer đang thu hoạch lúa trên các lĩnh vực Bảy Núi, tỉnh An Giang.

mùa thu hoạch trên các lĩnh vực cao nguyên duy nhất ở khu vực phía tây nam

Vùng Bảy Núi gồm hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn mà biên giới Campuchia. Đây là khu vực với cộng đồng lớn nhất của Khmer và nơi duy nhất với các lĩnh vực vùng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long.

bay nui, an giang, harvest season

Có khoảng 2,000 ha đất nông nghiệp ở Bảy Núi, với hai loại cây trồng mỗi năm, tức là. cây mùa hè và thu đông. nông dân địa phương cũng trồng rau và trái cây. Nông dân không thể mang nước từ vùng đồng bằng đến vùng cao này để họ phải phụ thuộc vào mưa để trồng lúa.

bay nui, an giang, harvest season

Năng suất lúa ở đây là thấp, nhưng đặc biệt là, đây là quê hương của giống lúa nổi tiếng của Nẵng nhện.

bay nui, an giang, harvest season

Diện tích đất trồng lúa ở Bảy Núi là nhỏ nên nông dân phải làm việc bằng tay.

bay nui, an giang, harvest season

sau khi thu hoạch, gạo được thực hiện tại nhà.

bay nui, an giang, harvest season

bay nui, an giang, harvest season

Chỉ trong trường hợp có ít núi, thu hoạch là cơ giới.

bay nui, an giang, harvest season

Lấy gạo xuống đất khô.

bay nui, an giang, harvest season

bay nui, an giang, harvest season

lúa khô được bán cho thương nhân.

bay nui, an giang, harvest season

Người dân nơi đây tận dụng chất thải nông nghiệp như rơm, để nuôi gia súc.

VNE