Làng cổ vào mùa thu hoạch

Người dân địa phương ở Đường Lâm, một khách du lịch thu hút ở Hà Nội Son Tay town, nỗ lực làm việc từ sáng đến tối, thu hoạch chính vụ lúa.

Lên đến 90 phần trăm của dân làng, công nhận là lịch sử văn hóa quốc gia 2005, sống nhờ doanh thu từ sản xuất lúa gạo.

Những thanh niên địa phương không còn bằng lòng với công việc nuôi labourious và trả lương thấp, và họ di chuyển đến các khu vực đô thị để tìm kiếm việc làm tốt hơn, lại già làng để thu hoạch vụ lúa bội thu của mùa giải.

Khách Đường Lâm hiện đang có cơ hội để trải nghiệm một ngôi làng nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam tại thời điểm bận rộn nhất của năm.

Hãy có một cái nhìn tại các làng cổ trong thời gian thu hoạch:

Làng cổ vào mùa thu hoạch