phi công quận Hoàn Kiếm thay thế xích lô với xe điện

UBND Hà Nội đã đồng ý để nhân rộng các mô hình của các tour du lịch xe điện trong Hoàn…

trung tâm thành phố để cải thiện quản lý các dịch vụ xích lô

The Thua Thien – Hue Province’s Department of Culture, Sports and Tourism has approved a project

Tại sao để thưởng thức cưỡi

Khi đường phố không quá bận rộn, I can ride around and look at the landscape –

Xích lô ở Việt Nam

It is not easy for a particular vehicle to exist, to be honoured and loved for