nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên khám phá hang động Sơn Đoòng

Tran Tien Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, vào ngày 6 hoan nghênh một nhóm khách du lịch nước ngoài sau khi họ thành công bao phủ một tour du lịch khám phá hang Sơn Đoòng trong Nha Kẻ Bàng Vườn quốc gia Phong.

nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên khám phá hang động Sơn Đoòng

Cave Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, nằm ở tỉnh Quảng Bình gần biên giới Lào-Việt Nam. Tên ‘Sơn Đoòng’ có nghĩa là ‘Núi sông Cave’.

Đây là nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên đã khám phá đầy đủ hang động lớn nhất thế giới. Nhóm bao gồm sáu thành viên từ USA, Nga, Úc và Na Uy.

Sau khi trải qua bảy ngày và sáu đêm bên trong hang động, nhóm du khách nước ngoài quay trở lại xã Sơn Trạch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Trần Tiến Dũng trao giấy chứng nhận cho nhóm sáu thành viên.

(Ảnh:SGGP)