Ba bảo tàng Việt Nam nằm trong danh sách của châu Á 25 hấp dẫn nhất

ba VietnaBa bảo tàng Việt Nam nằm trong danh sách của châu Á 25 hấp dẫn nhấtbảo tàng mese làm cho danh sách các 25 hầu hết các bảo tàng hấp dẫn ở châu Á bởi TripAdvisor, trang web du lịch lớn nhất thế giới, trong đó có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam của và Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Những bảo tàng đã thu hút một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Theo danh sách, thành phố Chứng tích Chiến tranh Bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam của Hà Nội xếp thứ năm và thứ sáu.

Năm ngoái, trang web có tên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Hà Nội trong 2012.
(Nguồn: ĐCSVN)