lễ hội văn hóa lụa khai mạc tại Hà Nội

Vào ngày 24 tháng 4, một lễ hội văn hóa lụa diễn ra tại làng lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội để đánh dấu kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (ngày 30 tháng 4) và kỷ niệm 125 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 tháng 5).

lễ hội văn hóa lụa khai mạc tại Hà Nội

Một loạt các hoạt động sẽ diễn ra trong lễ hội giữa tháng tư 24 và 01 tháng năm bao gồm một màn hình của Orchids tại nơi thủ công mỹ nghệ của làng nghề truyền thống Vạn Phúc; một cuộc trao đổi văn hóa bảo tồn cổ tại nhà văn hóa Bạch Đằng; biểu diễn nghệ thuật trên 24 tháng 4 tại chùa Vạn Phúc; hoạt động thể thao tại các câu lạc bộ và khu dân cư; một buổi biểu diễn chó chuyên nghiệp trên 25 tháng 4 tại nhà văn hóa Bạch Đằng; và một cuộc thi chim tại nhà văn hóa Bạch Đằng vào ngày 26 tháng 4.

Việc bảo tồn giao lưu văn hóa cổ xưa giới thiệu hiện vật cổ, vẽ sự tham gia của người dân địa phương và du khách.

Nguồn: ĐCSVN