Quảng Nam Lễ hội Di sản sẽ diễn ra trong tháng Sáu

Một di sản feQuảng Nam Lễ hội Di sản sẽ diễn ra trong tháng Sáutival sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam từ tháng Sáu 22-26 trong một nỗ lực để thúc đẩy du lịch tại khu vực miền Trung và cả nước nói chung.

The 5th Quang Nam Heritage Festival, đồng tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, dự kiến ​​sẽ thấy sự tham gia của 18 tỉnh, thành phố đó là quê hương của các trang web di sản thế giới và dự trữ sinh quyển.

Lễ hội nhằm khuyến khích phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, theo một kế hoạch công bố tại buổi làm việc được tổ chức tại Quảng Nam vào ngày 10 để chuẩn bị cho lễ hội.

Trọng tâm chính sẽ được chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản giữa các nước ASEAN và các địa phương Việt nêu trên và thúc đẩy giao lưu văn hóa và các dịch vụ du lịch địa phương, cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Trần Minh Cả.

Các hoạt động chính sẽ bao gồm một cuộc triển lãm mang tên “Việt Nam-ASEAN Space Di sản văn hóa”, một buổi lễ để đánh dấu kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật, Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 3, Hoa hậu dân tộc Việt Nam 2013 cuộc thi và Liên hoan nghệ thuật cho các nhóm dân tộc thiểu số Việt.

Ngoài ra, sẽ có một showcase của văn hóa Chăm độc đáo và chiêng âm nhạc được thực hiện bởi các nghệ sĩ dân tộc địa phương.

Nhân dịp này, một hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa phi vật sẽ được phối hợp tổ chức bởi Viện Văn hóa và Nghệ thuật Nghiên cứu Việt Nam, UNESCO và tỉnh, cho biết Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn.

TTXVN / VOV online