Liên hoan âm thanh đập chiêng lớn ở Lâm Đồng

Các giá trị văn hóa cồng chiêng, một tính năng đặc biệt của khu vực Tây Nguyên và một mảnh của di sản văn hóa phi vật thế giới, được sinh động ấp ủ qua một lễ hội khởi công vào các tỉnh khu vực tỉnh Lâm Đồng vào ngày 24.

Liên hoan âm thanh đập chiêng lớn ở Lâm Đồng

Lễ hội quy tụ hơn 500 chiêng thợ thủ công từ các nhóm dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong các buổi biểu diễn đó tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và tổ chức kỷ niệm 40 năm Đà Lạt-Lâm Đồng Giải phóng cũng như giải phóng miền Nam và thống nhất quốc gia.

Trong nhận xét khai mạc của mình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Thị Nguyễn nhấn mạnh rằng sự kiện này là một phần của những nỗ lực không mệt mỏi cộng đồng đã thực hiện để bảo tồn và phát triển không gian của văn hóa Luân Công.

Nhân dịp này, 24 già và thợ thủ công đã được cấp với danh hiệu nghệ nhân cồng chiêng văn hóa.

Lễ hội được lên kế hoạch để nắm lấy một loạt các hoạt động như trò chơi dân gian và chiêng cạnh tranh văn hóa.

Khu vực Tây Nguyên, trong đó bao gồm các năm tỉnh Đắk Lắk, Dak Nong, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum, là quê hương của danh lam thắng cảnh thần thoại tuyệt đẹp và một dân số đáng kể của dân tộc thiểu số và các nền văn hóa đa dạng.

Đặc biệt, các Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận vào ngày 25, 2005 như một kiệt miệng-truyền và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Người ta tin rằng đằng sau mỗi chiêng ẩn một vị thần hay nữ thần người là tất cả các mạnh hơn khi chiêng cũ. Mỗi gia đình sở hữu ít nhất một chiêng, mà chỉ sự giàu có của gia đình, quyền hạn và uy tín và cũng đảm bảo sự bảo vệ của nó.
Nguồn: VNA