Quang Ninh welcomes over 7 triệu khách du lịch trong mười một tháng

Sau đóQuang Ninh welcomes over 7 triệu khách du lịch trong mười một thángtỉnh orthern Quảng Ninh đã chào đón gần 7 triệu khách du lịch kể từ đầu năm đến nay, 94.3 phần trăm kế hoạch và một của năm 9 tăng phần trăm so với một năm trước, theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Của con số này, du khách nước ngoài lượt đạt hơn 2.3 triệu, lên 6 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hơn 3.36 triệu du khách ở lại qua đêm tại Quảng Ninh, lên 16 năm trăm trên năm.

doanh thu du lịch của tỉnh hơn mười tháng qua đạt hơn 4,6 nghìn tỷ, một tăng trên năm 15 phần trăm.

Trong tháng mười một mình, số lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 513,000, trong đó có hơn 259,000 khách nước ngoài. Tổng kim ngạch du lịch trong tháng này đạt khoảng VND426 tỷ.
(Nguồn: ĐCSVN)