Bai Choi tiếng hát công nhận là di sản văn hóa phi vật

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức một buổi lễ vào ngày 21 để nhận được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Giấy chứng nhận của công nhận Bai Choi (hát trong khi chơi bài) hát là Di sản văn hóa phi vật quốc gia.

Bai Choi tiếng hát công nhận là di sản văn hóa phi vật

Duy nhất cho khu vực duyên hải miền Trung, Bai Choi thường được nhìn thấy ở các lễ hội mùa xuân ở Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam tỉnh, giống như một trò chơi, sử dụng thẻ chơi và những túp lều làng.

Giai đoạn cho buổi biểu diễn Bai Choi bao gồm chín khu nhà, mỗi chứa năm hoặc sáu ‘chơi’. Một trong những khu nhà, nhà trung tâm, chứa một đoàn của các nhạc sĩ và các công cụ. Một bộ bài chơi được chia làm đôi, với một đống phân phối giữa các cầu thủ, và người kia được đặt trong ngôi nhà trung ương. Các thẻ đang bị mắc kẹt vào cọc tre và dựng lên bên ngoài khu nhà.

Ca sĩ trò chơi mang một lá cờ cho mỗi tiểu, tất cả các trong khi hát bài choi, và sau đó rút ra một thẻ từ nhà trung tâm. Ai giữ thẻ gần nhất trong giá trị cho chiến thắng thẻ ca sĩ trò chơi của.

Các bài hát Bai Choi là về các lễ hội, cuộc sống hàng ngày và công việc, và được kèm theo dụng cụ âm nhạc.

Nhằm bảo tồn nghệ thuật dân gian, tỉnh Phú Yên có các giải pháp, chẳng hạn như thành lập một câu lạc bộ Bai Choi, giảng dạy nghệ thuật tại các trường, và xây dựng chính sách hỗ trợ các nghệ nhân.

Nhân dịp này, Quang Nam and Binh Dinh provinces also received the certifications.

tỉnh Phú Yên hiện đang là tại nơi làm việc trên một hồ sơ về Bai Choi hát để trình UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nguồn: Nhandan