Chúc mừng con đường ở miền bắc Việt Nam

Trong sáu năm kể từ 1959 đến 1965, hàng chục ngàn thanh niên và công nhân từ nhiều tỉnh phía Bắc đã xây dựng một đường 185km qua địa hình khắc nghiệt và đá trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Sau nửa thế kỷ, đường đã nhận được một khuôn mặt-lift cùng với nhiều chuyển biến tích cực khác. Nó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc gia và ổn định quốc phòng, while bringing about a healthy and happier life for ethnic minority groups.

Con đường huyền thoại cũng đã được công nhận từ nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. The Dong Van stone plateau recorgnised as the geology global park by the Global Network of National Geoparks (GGN) trong 2010.

Hãy thưởng thức phong cảnh ngoạn mục và cuộc sống tươi đẹp trên đoạn sông này đường:

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-1

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-2

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-3

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-4

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-5

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-6

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-7