Chúc mừng con đường ở miền bắc Việt Nam

Trong sáu năm kể từ 1959 đến 1965, hàng chục ngàn thanh niên và công nhân từ nhiều tỉnh phía Bắc đã xây dựng một đường 185km qua địa hình khắc nghiệt và đá trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Sau nửa thế kỷ, đường đã nhận được một khuôn mặt-lift cùng với nhiều chuyển biến tích cực khác. Nó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc gia và ổn định quốc phòng, đồng thời mang lại cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc hơn cho các nhóm dân tộc thiểu số.

Con đường huyền thoại cũng đã được công nhận từ nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Cao nguyên đá Đồng Văn được Mạng lưới công viên địa chất quốc gia toàn cầu công nhận là công viên địa chất toàn cầu (GGN) trong 2010.

Hãy thưởng thức phong cảnh ngoạn mục và cuộc sống tươi đẹp trên đoạn sông này đường:

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-1

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-2

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-3

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-4

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-5

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-6

con đường hạnh phúc ở miền bắc Việt Nam-7