Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave

Từ chỗ đậu vào khách du lịch Mua Cave có được một cái nhìn toàn cảnh của Tam Cốc (Ba hang động) - Một điểm đến du lịch nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình.

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-01
Mua Cave nằm tại xã Ninh Xuân ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-02
Đường lên đỉnh Mua Hang được xây dựng với 500 bậc đá

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-04

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-03
Từ đỉnh của khách du lịch Mua Cave thấy bức tranh toàn cảnh của Tam Cốc (Ba hang động)

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-08

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-07

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-06
Cánh đồng lúa, làng, sông núi hùng vĩ lót cách để Mua Cave

Xem Tam Cốc từ trên đỉnh Mua Cave-05