Koto Bike Ride để gây quỹ cho trẻ em đường phố

ngày 10 Koto Bike Ride to raise funds for street kidsKoto Bike Ride tổ chức bởi KOTO (Biết Một Dạy Một) vào tháng Mười Một 10 liên quan đến một cuộc hành trình 55km từ Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc (KỲ) ở quận Tây Hồ vào trang web cắm trại Sơn Tịnh ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Mục đích của chương trình là để gây quỹ cho trẻ em đường phố có điều kiện sống khó khăn để đạt được đào tạo giáo dục và sự nghiệp được thực hiện bởi KOTO.

từ 2002, chương trình đã quyên góp được 200.000 $. Năm nay, Ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút 200 người tham gia vào chuyến đi xe đạp.

Jimmy Phạm, người sáng lập / CEO của KOTO quốc tế, nói: “Toàn bộ số tiền sẽ được chi phí nhà ở, cho thuê trường cho 200 sinh viên."

KOTO là một tổ chức đào tạo khách sạn phi lợi nhuận đã đào tạo vượt quá 500 trẻ em đường phố và trẻ em thiệt thòi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Những người muốn làm tình nguyện viên / nhà hảo tâm có thể liên hệ 0934 548 985 hoặc email[email protected].

Quảng cáo