Kiếm sống ở khu phố cổ Hà Nội

Khu Phố Cổ của Hà Nội là một “thị trường lớn” cho người lao động để kiếm sống. Khu Phố Cổ của Hà Nội luôn nhộn nhịp với nhiều hoạt động.

 

Một “di động” cửa hàng hoa trên đường Hàng Trống
Một bơm xe đạp trong sự sẵn sàng cho dịch vụ
Sống trong phố cổ Hà Nội
bánh chiên trong việc làm
Bán than bánh than tổ ong
du khách nước ngoài trên xe xích lô
quà lưu niệm tre bán
Một tài xế xích lô chờ đợi ở phố Lương Văn Can
Một quán trà nhỏ
Làm khung ảnh và các dự án thờ ở phố Hàng Quạt
Tại một góc của một thị trường tạm thời
Một người bán vé số
Lấy một phần còn lại ngắn