Ngã Năm chợ nổi ở Sóc Trăng

Chợ nổi Ngã Năm, về 60 km từ thành phố Sóc Trăng, là một trong những thị trường nhộn nhịp nhất ở đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường đang nằm ở giao điểm của năm con sông chảy thành năm hướng khác nhau: vào Cà Mau, down from Phung Hien, thông qua để Thanh Trì, từ Vĩnh Quới và đối diện với Long Mỹ.

Nó cung cấp một loạt các mặt hàng như thực phẩm địa phương, nông sản, cơm, và trái cây tươi.

Người bán treo một mẫu hàng hóa của họ để bán trên một cột cao nên người mua có thể nhìn thấy từ một khoảng cách.

Chúng ta hãy xem xét một số hình ảnh của chợ nổi Ngã Năm: (sourced VNexpress):

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-1

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-2

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-3

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-4

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-5

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-6

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-7

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-8

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-9

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-10

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-11

Chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng-12